Bolagsstämma

Protokoll

 1. Extra Bolagsstämma augusti 2023
 2. Stämmoprotokoll februari 2023
 3. Stämmoprotokoll juni 2022
 4. Extra bolagsstämma april 2022
 5. Extra bolagsstämma januari 2022
 6. Extra bolagsstämma november 2021
 7. Stämmoprotokoll juni 2021
 8. Extra bolagsstämma maj 2021
 9. Stämmoprotokoll juni 2020
 10. Extra bolagsstämma aug 2019
 11. Stämmoprotokoll maj 2019
 12. Stämmoprotokoll maj 2018
 13. Stämmoprotokoll maj 2017

Extra Bolagsstämma sep 2023

 1. Kallelse
 2. Proxy form
 3. Fullmaktsformulär
 4. Revisorns yttrande
 5. Teckningspotionsvilkor
 6. Styrelsens redogörelse

Bolagsstämma 2023

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Proxy form
 3. Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma januari 2023

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär
 3. Proxy form

Bolagsstämma 2022

 1. Förslag på ny bolagsordning
 2. Kallelse
 3. Fullmaktsformulär
 4. Formulär för poströstning
 5. Postal voting form
 6. Proxy form

Extra bolagsstämma april 2022

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär
 3. Formulär för poströstning

Extra bolagsstämma januari 2022

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär
 3. Revisorsyttrande 13_8 ABL
 4. Revisorsyttrande enligt 13_6 ABL
 5. Styrelsens redogörelse enligt 13_6 ABL
 6. Styrelsens redogörelse enligt 13_7 ABL

Extra bolagsstämma nov 2021

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär
 3. Formulär för poströstning
 4. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL
 5. Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § ABL

Bolagstämma 2021

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär
 3. Formulär för poströstning

Extra Bolagsstämma 2021

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär
 3. Formulär för poströstning

Bolagsstämma 2020

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär

Bolagsstämma 2019

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär
 3. Vilkor för teckningsoptioner

Extra Bolagsstämma augusti 2019

 1. Kallelse
 2. Fullmaktsformulär