Financial Calendar

Årsredovisning publiceras senast tre veckor före årsstämman.

2023-05-05

Kvartalsrapport januari – mars 2023

2023-05-11

Senaste dagen för publicering av årsredovisning

2023-05-31

Årsstämma

2023-08-29

Kvartalsrapport april – juni 2023

2023-11-13

Kvartalsrapport juli – september 2023

2024-03-07

Bokslutskommuniké 2023