Shareholders

Ägandet i per 2021-12-31:

Antalet aktier (endast aktier av serie B är utgivna). Ägandet fördelades per ovanstående datum enligt följande:

Namn Antal B-aktier Andel kapital och röster (%)
Adam Dahlberg 3 315 839 13,7
Gaudium IVST, LCC 2 287 168 9,4
Swedbank Robur Ny teknik 2 123 966 8,7
Handelsbanken Microcap Sverige 1 891 364 7,8
Dennis Barnes 1 581 397 6,5
Management 1 070 016 4,4
Fritz Faulhaber GmbH 706  157 2,9
Margareta Nilsson 451 030 1,9
Jerry Fredriksson med bolag 404 260 1,7
Gunvald Berger 328 503 1,4
Övriga (ca 3900 st.) 10 121 116 41,7
Totalt 24 280 816 100

Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Stockholm: ACUVI
ISIN-kod: SE0008294102
LEI-kod: 549300MUNUSWBKJ6Y928
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser

Bolagets certified adviser är Redeye AB
Tel: + 46 (0) 8-121 576 90

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.