Financial
Calendar

Årsredovisning publiceras senast tre veckor före årsstämman.

2022-11-10Kvartalsrapport, januari – september 2022

2023-03-09Bokslutskommuniké 2022