Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”), publicerar undertecknad årsredovisning på hemsidan.


De aktieägare som så önskar kan kontakta Bolaget på ir@acuvi.com och få årsredovisningen skickad på mail eller post.

Årsredovsiningen publiceras på Acuvis hemsida:

www.acuvi.com/investors/

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Kottenauer, VD

Olof Stranding, CFO

ir@acuvi.com

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande områden bygga en global aktör. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och licensiering.

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ACUVI)

www.acuvi.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2022 kl. 13:45 CET.

Årsredovisning 2021