Acuvi, bolagspresentation

acuvi Von acuvi
unter


Den 30 november kl. 20:30 kommer Acuvis tf VD Olof Stranding att presentera bolaget vid Aktiespararnas stora aktiedag i Stockholm. Acuvi har tidigare varit inbokade på Redeyes teknologidag samma dag, men valt att avboka sin medverkan på denna.

I god tid före presentationen kommer Acuvi att kommunicera en uppdatering av affärsläge och strategi.

Presentationen kan följas på plats eller på länk www.aktiespararna.se/tv/live

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2022

Release