Acuvi vinner projekt om 10 miljoner kronor årligen

Acuvi AB meddelar idag att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit ordrar för två projekt till kunder inom området ”Advanced industrial” med ett sammanlagt ordervärde om cirka 900 000 USD årligen (cirka 10 miljoner kronor). 

acuvi Von acuvi
unter

Acuvi AB meddelar idag att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit ordrar för två projekt till kunder inom området ”Advanced industrial” med ett sammanlagt ordervärde om cirka 900 000 USD årligen (cirka 10 miljoner kronor). 
För det ena projektet börjar produktionen i år och väntas fortgå till 2025 med årliga intäkter på cirka 400 000 USD (cirka 4,5 miljoner kronor). I år väntas Acuvi fakturera cirka 200 000 USD för detta projekt.

För det andra projektet startar leveranserna under 2023 och väntas generera årliga intäkter om cirka 500 000 USD (cirka 5,5 miljoner kronor) under överskådlig framtid.

”Efter design och prototyptester där vår teknologi har klarat kundernas höga krav har vi nu kommit till produktionsfasen när bägge dessa projekt går in i serieproduktion. Eftersom vår teknologi nu är indesignad i produkterna har vi stor förutsägbarhet i dessa intäkter”, säger Anders Kottenauer, vd för Acuvi.

www.acuvi.com

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2022 kl. 13:35 CEST.

Release