Kompletterande information gällande licensavtal mobiltelefonkameror

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


PiezoMotor Uppsala AB (”PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelade den 12 augusti 2021 att Bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal med ett asiatiskt bolag för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave[®]-teknologi för kameraoptik inom mobiltelefoner, PCs, kroppsnära teknik (sk. wearables) och bilindustri.

Partnern är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för Smart Devices, Internet-of-Things-applikationer samt elektronik till bilindustrin med kunder såsom till exempel Samsung, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, Dell, HP och LG.

PiezoMotor har ombetts av Nasdaq att ge kompletterande information avseende ersättningsnivåer och potential för applikationen mobiltelefonkameror – samarbetets första planerade applikation – och lämnar därför följande uttalande:

· Av konkurrensskäl kan specifika royalty-nivåer inte offentliggöras, men royalty utgår i form av ett fast belopp för varje såld PiezoWave[®]-motor
· Flera faktorer påverkar totala framtida potentiella royalty-betalningar, däribland antalet motorer per kamera/telefon (varje kamera kan komma att innehålla ett flertal motorer)
· Det tillverkas omkring 1,5 miljarder smartphones i världen varje år
· PiezoMotors partner är idag leverantör till bolag som gemensamt står för en mycket stor andel av den globala smartphone-marknaden
· PiezoMotors bedömning idag är att en marknadspenetration på omkring 10 % resulterar i royaltyintäkter till PiezoMotor om i storleksordningen 200-400 MSEK per år
· Royaltyintäkter från samarbetet är inte förenade med några större kostnader för PiezoMotor

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl. 08:40 CEST.

Release