PiezoMotor adderar ytterligare ett telekombolag till listan över samarbetspartners

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

7 Mar 2018 | 13:45

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har sedan årsskiftet offentliggjort två samarbeten med globala telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för nästa generations telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att bolaget inleder liknande samarbete med ytterligare en stor leverantör av denna typ av utrustning.

 

 

PiezoMotor bedöms inte erhålla någon ersättning under samarbetets första fas. Parallellt med arbetet kring integrering av bolagets mikromotorteknologi i partnerns produkter arbetar PiezoMotor dock med att etablera struktur och kapacitet för framtida leveranser av miljontals motorer.

 

”Justerbara – och därmed motoriserade – komponenter i framtidens mobiltelefonkommunikationsnät representerar en stor potential för PiezoMotor och vi kan konstatera att vi möter ett stort intresse för vår mikromotorteknologi från branschen som efterfrågar system som är ställbara för olika frekvensband. Vi gör en dedikerad satsning mot området och jobbar för att bygga upp relationer med så många som möjligt av de tongivande aktörerna på denna marknad. Vi kommer naturligtvis att avrapportera utvecklingen i de olika projekten löpande under 2018”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 13:45 CEST.