PiezoMotor bokslutskommuniké 2016

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden 1 januari – 31 december 2016.

Alltfler upptäcker PiezoMotors unika mikromotorer och fjärde kvartalet 2016 var också försäljningsmässigt årets största. Jämfört med motsvarande kvartal 2015 växte försäljningen under fjärde kvartalet 2016 med 28 procent till 4,3 MSEK. Bolagets totala försäljning växte under 2016 med 25 procent jämfört med föregående år.

“PiezoMotor lägger ett händelserikt år bakom sig. Vi har adderat flera intressanta affärer och dessutom hunnit genomföra en IPO på Nasdaq First North. Den totala försäljningen växte med 25 procent jämfört med 2015 och under fjärde kvartalet växte den med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Våra avancerade mikromotorer ligger helt rätt i tiden. Vi ser ökande krav på miniatyrisering och precision – inte sällan på nanometernivå”, säger Johan Westermark, VD.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras separat.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                               Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                  +46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se                          olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 08:40 CEST.