PiezoMotor får miljonorder från kund i Holland

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolaget har fått en miljonorder från holländska Admesy BV (“Admesy”).

Uppföljningsordern på ca 1,25 MSEK med beräknad leverans under Q3 2016 avser motorer till Admesys kolorimetrar och spektrometrar som främst används vid produktion av mobiltelefonskärmar. Kolorimetern är ett färgmätningsinstrument som med hög hastighet mäter exakta färger. Med instrumentets hjälp utförs bland annat allmän färgkvalitetskontroll och justering av bildskärmars jämnhet i ljus. Tack vare den avancerade motoriserade slutaren kan mörkermätningar utföras enkelt och mycket noggrant.

Tillverkning av bildskärmar representerar en marknad med mångmiljonpotential för PiezoMotor. Redan idag har bolaget samarbeten och relationer med flera etablerade aktörer på denna marknad. Branschens allt högre krav på litenhet, enkelhet och precision ligger helt i linje med de prestanda som PiezoMotors produkter levererar.

“PiezoMotor har nu säkerställt en industriell leverans inom ramen för vårt samarbete med Admesy – en kund vi ser möjligheter att växa betydligt med. Ordern uttrycker också PiezoMotors potential till industriella samarbeten med andra bolag verksamma inom avancerade mätsystem för exempelvis halvledarindustrin”, säger Johan Westermark VD för PiezoMotor.

“PiezoMotors motorer är mycket väl anpassade för vår typ av användningsområde och eftersom vår utrustning ofta integreras i produktionslinor gör vi den så liten som möjligt utan att göra avkall på prestanda. PiezoMotor hjälper oss verkligen att nå detta mål”, säger Steven Goetstouwers VD för Admesy.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Westermark, VD, +46 (0)708-18 24 00, johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2016 kl. 08:45 CEST.