PiezoMotor får uppföljningsorder från halvledarindustrin.

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en uppföljningsorder från ett kinesiskt bolag verksamt inom halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK och leverans ska ske i juni 2018.

Kunden har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer för att positionera mycket avancerad optik i sina produkter – så kallade steppermaskiner – som används vid halvledartillverkning.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 17:25 CEST.