PiezoMotor fördjupar samarbete inom halvledarindustrin

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget fördjupar samarbetet med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin. Piezo LEGS®-motorer kommer att integreras i avancerad tillverkningsutrustning för halvledare och det samlade värdet av projektet inklusive motorleveranser uppgår för PiezoMotor till 2,6 MSEK.

I juni 2018 meddelade PiezoMotor att bolaget inlett ett samarbete med kinesiskt bolag för integrering av Piezo LEGS®-motorer i avancerade system i litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledarkomponenter. Nu har samma kund lagt en beställning på Piezo LEGS®-motorer för detta ändamål. Ordervärdet för motorer och PiezoMotors arbete kring integrering av motorerna i kundens utrustning uppgår till 2,6 MSEK. Leverans planeras till första kvartalet 2019 och större delen av ersättningen till PiezoMotor betalas i förskott.

“Parallellt med vårt pågående arbete att etablera massvolymtillverkning utvecklas vår Piezo LEGS®-baserade grundaffär väl. Halvledarindustrin representerar väldigt goda möjligheter för oss och vi tar med den här ordern ett viktigt steg mot att etablera oss på en marknad där behovet av allt högre precision blir tydligare för var dag. Nu ska vi leverera motorer till en betydelsefull aktör på marknaden för produktionsutrustning till halvledarindustrin och vi betraktar detta som en viktig referensaffär också för andra affärsmöjligheter vi står inför i Kina”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 15:30 CEST.