PiezoMotor förtydligar finansiell kommunikation

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotors nettoomsättning under årets tre första kvartal uppgick till 18,4 MSEK. I augusti respektive oktober 2019 kommunicerade bolaget två större ordrar med leverans under innevarande års fjärde kvartal. Kombinerat med en god orderingång även i övrigt indikerar detta att PiezoMotors intäkter för helåret 2019 kommer att uppgå till drygt 30 MSEK.

Den årliga tillväxten i bolagets produktförsäljning har de senaste tre åren uppgått till ca 23 procent. Tillväxten i produktförsäljningen under helåret 2019 bedöms överstiga detta.

“Vi arbetar intensivt med kommersialiseringen och etableringen av volymproduktionen för vår nya LINK-motor, men det är samtidigt mycket viktigt att vår grundaffär kring i huvudsak Piezo LEGS® utvecklas starkt. Givet de frågor vi får från investerarhåll känner vi att det i det här läget är angeläget att externt förtydliga var vi står i detta avseende”, säger Anders Kottenauer, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 08:55 CEST.