PiezoMotor har mottagit en order om 1,1 MSEK

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 1,1 MSEK från det tyska bolaget NANOS-Instruments GmbH (”Nanos”) med leverans under det fjärde kvartalet 2018.

Nanos, en av PiezoMotors europeiska distributörer, är specialister på avancerade positionerings- och styrsystem och har integrerat PiezoMotors LEGS®-teknologi i sina system för applikationer inom bl.a. medicinteknik, optik, mikroskopi och övrig industri. Piezo LEGS®-motorerna är förutsättningen för att Nanos system ska uppfylla slutkundernas extrema precisionskrav ända ner på nano-nivå.

“Behovet att positionera med hög precision blir alltmer aktuellt för varje dag och vår Piezo LEGS®-teknologi möjliggör överlägsen upplösning och noggrannhet jämfört med traditionell teknologi. Vi ser stora tillväxtmöjligheter för våra Piezo LEGS®-motorer inom positioneringssystem de kommande åren och ser fram emot att fortsätta samarbeta med Nanos”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Piezo LEGS® möjliggör extremt precisa rörelser i våra produkter och tack vare detta uppnår vi slutkundernas höga prestandakrav. Vår målsättning är att tillhandahålla mycket kompakta och högpresterande positioneringssystem i vilka hög kraft kombineras med nanometerprecision och vår stora erfarenhet av PiezoMotors fantastiska Piezo LEGS®-motorer ger oss en bra marknadsposition”, säger Arne Hauberg, VD för Nanos.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 08:35 CEST.