PiezoMotor inleder exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) har under första halvåret 2021 utvecklat olika lösningar för mobiltelefonkameror baserade på bolagets unika mikromotorer. Ett flertal prototypleveranser och utvärderingar har genomförts.

PiezoMotor har idag inlett förhandlingar med en stor asiatisk underleverantör till mobiltelefonindustrin. Förhandlingarna syftar till att bolagen skall ingå ett partner- och licensavtal avseende massproduktion av PiezoMotors PiezoWave-motorer för applikation i mobiltelefonkameror.

Förhandlingarna förs på exklusiv basis av båda parter med avsikt att ingå avtal senast under juli månad 2021.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 13:35 CEST.

Release