PiezoMotor inleder tredje fasen i samarbetet kring nya massvolymmotorn

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har mottagit sin samarbetspartners bekräftelse på att den tredje utvecklingsfasen i samarbetsprojektet för att ta fram en ny motorteknologi med fokus på högvolymapplikationer nu ska inledas. Kommande projektfas sträcker sig till slutet av 2019.

PiezoMotors intäkter från den kommande projektfasen uppgår till ca 3,8 MSEK och i likhet med de tidigare faserna avser intäkterna främst kostnadstäckning. Som tidigare har kommunicerats ligger det stora kommersiella värdet i samarbetet för PiezoMotor i rätten till kommersialisering av den nya motorteknologin inom flera stora, i avtalet väl definierade, världsomspännande massvolymmarknader utanför samarbetspartnerns huvudsakliga marknadsområde.

“Uppstarten av nästa fas är en bekräftelse på att vår teknologi och samarbetet fungerar väl. Nästa steg av projektet har huvudfokus kring bland annat utökad funktionalitet – något som gynnar även vår egen kommersialisering av motorteknologin inom andra volymområden”, säger Anders Kottenauer, VD för PiezoMotor.

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)704-95 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08:35 CEST.