PiezoMotor levererar prototyper för mobiltelefonkameror

PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar idag att bolaget beslutat producera och leverera prototyper av mikromotorer för mobiltelefonkameror till två av världens största aktörer på denna marknad. Leveranserna planeras ske under första halvåret 2021.

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar idag att bolaget beslutat producera och leverera prototyper av mikromotorer för mobiltelefonkameror till två av världens största aktörer på denna marknad. Leveranserna planeras ske under första halvåret 2021.
Den 14 januari 2021 meddelade PiezoMotor att bolaget fått förfrågningar från flera mobiltelefontillverkare gällande mikromotorer för mobiltelefonkameror. Flera olika designalternativ har utvecklats och utvärderats av två stora aktörer. Dessa har nu valt vilka designalternativ som ska prioriteras och idag meddelar PiezoMotor att bolaget beslutat leverera prototyper av mikromotorer till de båda aktörerna för utvärdering.

Liknande motorer kommer att levereras till båda aktörerna. För att öka det potentiella värdet för bolaget har PiezoMotor valt att inledningsvis inte erbjuda exklusivitet till någon kund inom segmentet och leveranserna kommer därmed också att genomföras vederlagsfritt.

Applikationen mobiltelefonkameror ingår i PiezoMotors fokusområde Consumer där kommersialiseringsstrategin går ut på partnerskap och licensiering. Att PiezoMotor nu genomför prototypleveranser och tillhandahåller designstöd lägger grunden för detta. Vid beslut om produktion av större volymer avser PiezoMotor fortsatt etablera denna kapacitet genom licensiering och inom ramen för partnerskap med externa bolag.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 08:59 CEST.

Release