PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – mars 2020

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – mars 2020. Ekonomisk översikt första kvartalet 2020 · Produktförsäljningen uppgick till 5,5 MSEK (4,9) · Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK (6,6) · Bruttoresultatet uppgick till 0,1 MSEK (1,1) · Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-6,3) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,7 MSEK (-6,4) · Resultatet per aktie uppgick till -0,46 SEK (-0,44) · Eget kapital uppgick per 2020-03-31 till 41,1 MSEK (56,5) eller 2,84 SEK per aktie (3,90) · Soliditeten uppgick per 2020-03-31 till 82 procent (80) · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till               -6,0 MSEK (-6,3) · Per 2020-03-31 uppgick bolagets likvida medel till 16,3 MSEK (43,3)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – mars 2020.

Ekonomisk översikt första kvartalet 2020

· Produktförsäljningen uppgick till 5,5 MSEK (4,9)
· Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK (6,6)
· Bruttoresultatet uppgick till 0,1 MSEK (1,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-6,3)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,7 MSEK (-6,4)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,46 SEK (-0,44)
· Eget kapital uppgick per 2020-03-31 till 41,1 MSEK (56,5) eller 2,84 SEK per aktie (3,90)
· Soliditeten uppgick per 2020-03-31 till 82 procent (80)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till               -6,0 MSEK (-6,3)
· Per 2020-03-31 uppgick bolagets likvida medel till 16,3 MSEK (43,3)

”PiezoMotor har haft en tillväxt i produktförsäljningen på omkring 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi har en bra grundaffär med bredd i kundbasen och har under kvartalet inte sett någon stor påverkan på vare sig försäljning eller leveranskapacitet till följd av COVID-19. Under det gångna kvartalet har vi genomfört flera viktiga aktiviteter. Framför allt är jag glad att vi har inlett beställning produktionsutrustning för nya massvolymmotorn LINK och att vi följer vår plan kring etablering av den nya produktionslinan”, säger Anders Kottenauer, PiezoMotors VD.

Väsentliga händelser under perioden

· PiezoMotor levererar motorer inom ramen för tredje fasen i utvecklingen av nya massvolymmotorn LINK (icke-regulatoriskt)

· PiezoMotor investerar i produktionskapacitet för nya massvolymmotorn LINK (regulatoriskt)

· PiezoMotors LINK-motorer tar nästa steg inom mobiltelefoninät (regulatoriskt)

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                           Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                                                                + 46 (0)70 -10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                                                     olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release