PiezoMotor publicerar undertecknad årsredovisning på hemsida

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, publicerar undertecknad årsredovisning på hemsidan.

De aktieägare som så önskar kan kontakta Bolaget på ir@piezomotor.se  och få årsredovisning skickat på mail eller post.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                          

+46 (0)70-495 02 60                                                                               

anders.kottenauer@piezomotor.se                                                    

Olof Stranding, CFO

+ 46 (0)70 -10 10 824

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release