PiezoMotor undertecknar avsiktsförklaring och inleder partnerskapssamtal med multinationellt bolag

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelar härmed att baserat på en undertecknad avsiktsförklaring (Letter of Intent) ingår Bolaget partnerskapssamtal med ett stort internationellt bolag för volymtillverkning och kommersialisering av PiezoMotors unika elektrokeramiska mikromotorer.

PiezoMotor är en ledande utvecklare och tillverkare av patenterade piezoelektriska motorer. Nu inleder Bolaget samtal med en mycket stor tillverkare och leverantör av ett brett utbud av produkter, inklusive elektrokeramiska piezokomponenter, till många olika branscher.

Parterna kommer under andra halvåret 2018 gemensamt undersöka förutsättningarna för ett samarbete inom produktion, inklusive massvolym, och kommersialisering av PiezoMotors produkter. Syftet med diskussionerna är att nå ett separat och bindande samarbetsavtal där företagen kombinerar sina respektive resurser och bland annat etablerar produktionskapacitet i miljonvolym.

Utrustning till telekomindustrin bedöms inledningsvis bli en prioriterad marknad mot bakgrund av PiezoMotors pågående projekt inom området, men flera ytterligare marknader kommer att gemensamt utvärderas och bearbetas givet bredden i mikromotorernas applikationsmöjligheter.

Inom ramen för avsiktsförklaringen kommer parterna diskutera lämpliga former för samarbetet inklusive villkor för eventuell licensiering. Det är båda parters avsikt att diskussionerna ska leda till ett bindande samarbetsavtal före den 31 december 2018.

“PiezoMotor har utvecklat unik teknologi och byggt upp världsledande kunskaper inom mikromotorer baserade på piezoelektriska keramiska material. Vi inleder nu samtal med en av de största leverantörerna av elektrokeramiska produkter med betydande resurser och mycket hög tillverkningskapacitet. Vår ambition är att diskussionerna ska leda fram till ett partnerskap med detta industribolag med global räckvidd. I och med diskussionen vi nu inleder utvärderar vi aktivt flera av huvudalternativen för att säkra den leveranskapacitet vi bedömer kommer att behövas framöver”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 kl. 08:45 CEST.