PiezoMotor Uppsala AB får order från europeiskt diagnostikbolag

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har erhållit en order för serieleverans från en europeisk tillverkare av avancerad diagnostikutrustning. Ordervärdet uppgår till omkring 350 KSEK och leverans planeras ske under innevarande år.

Kunden har utvecklat ett revolutionerande instrument för allergidiagnostik baserat på nanoteknologi. Instrumentet möjliggör mycket snabb mätning av patienters allergiprofil. Under 2014-2015 har instrumentet genomgått omfattande tester ute på ett trettiotal olika läkarmottagningar med mycket goda resultat och nu inleds volymtillverkning. Instrumentet kommer att marknadsföras på såväl den europeiska som den amerikanska marknaden.

PiezoMotor var tidigt med i utvecklingsarbetet och levererade den första piezomotorn till de första prototyperna. Därefter har ett mindre antal motorer sålts fram till idag då PiezoMotor fick den första större serieordern på 200 motorer. Motorernas egenskaper är avgörande för instrumentets prestanda i form av snabb och distinkt diagnostik.

“Vi har länge arbetat nära kunden som nu tar steget in i volymtillverkning. Instrumentet har stor potential och vi bedömer att våra leveranser har förutsättningar att växa till tusentals motorer årligen. Våra motorer har unika egenskaper som efterfrågas inom flera för oss strategiskt viktiga medicintekniska områden och vi har kapacitet att leverera i volym. Applikationen är ett bra exempel på att vi levererar på vår strategi att utvecklingssamarbeten med olika kunder ska övergå i serieleverans”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Westermark, VD
+46 (0)708-18 24 00
johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 08:45 CEST.