PiezoMotor Uppsala AB får order och bidrar till paradigmskifte inom prostatacancerbehandling

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har erhållit en order genom sin nordamerikanska distributör och partner MICROMO från kanadensiska Profound Medical Corp. (“Profound Medical”) tillverkare av TULSA-PROTM, en ny operationsrobot som möjliggör skräddarsydd och mycket exakt behandling av prostatacancer. TULSA-PROTM CE-godkändes i april 2016 och har nu börjat säljas i Europa. En strategiskt viktig order avseende en mindre mängd av motorer för inledande förserieproduktion levereras i december 2016 med serieleverans i högre volymer planerade för 2017 och framåt.

Profound Medical har utvecklat en revolutionerande operationsrobot, TULSA-PRO(TM), som tack vare PiezoMotors icke-magnetiska motorer kan utföra operationer direkt under magnetröntgen (MR) så att läkaren i realtid kan följa exakt var ingreppen sker. Därmed kan behandling av cancern ske med minskad risk för att frisk omkringliggande vävnad skadas vilket minskar risken för allvarliga biverkningar. Den piezomotordrivna TULSA-PRO(TM) har förutsättningar att i grunden förändra standarden för behandling av prostatacancer. Dagens behandlingsalternativ innebär att man tvingas acceptera risker för allvarliga biverkningar såsom impotens och inkontinens vilka förutom lidande för patienter dessutom årligen kostar sjukvården mångmiljardbelopp.

“Detta är ett lysande exempel på att våra mikromotorer möjliggör saker som tidigare varit omöjliga. Att genomföra motordrivna operationer direkt inuti en MR är något av en dröm som vi nu gör till verklighet på sjukhus runtom i världen. Och även om potentialen för TULSA-PRO(TM) är stor ser vi det bara som en inledning på något ännu större. MR håller på att bli kraftfullt verktyg inom cancervården, men kombinationen MR och en icke-magnetisk operationsrobot har förutsättningar att hantera även andra precisa ingrepp såsom t.ex. biopsier eller placering av implantat i hjärnan vid behandling av Parkinsons sjukdom”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

“TULSA-PRO(TM) ändrar förutsättningarna för patienter som ska behandlas för prostatacancer. Det blir nu möjligt att skräddarsy behandlingen för varje patient. Ingrepp kan göras mycket exakta och risken för komplikationer minskar. Vårt samarbete med PiezoMotor har gjort det möjligt för oss att utveckla ett robotiserat system som fungerar i en MR-miljö och som får återkoppling i realtid från MR-skannern. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med PiezoMotor, säger Ron Kurtz, VP R&D på Profound Medical.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johan Westermark, VD
+46 (0)708-18 24 00
johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

 

Om PiezoMotor
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 13:30 CEST.