PiezoMotor utvecklar motor för konsumentelektronik

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) utvecklar en motorteknologi för konsumentelektronik såsom till exempel mobiltelefoner. Inriktningen för kommersialiseringen ligger på partnerskap och licensiering.

Baserat på förfrågningar från flera mobiltelefontillverkare och deras underleverantörer har PiezoMotor under 2020 bedrivit utvecklingsarbete som syftar till att ta fram en motorteknologi för extremt små utrymmen i bärbar konsumentelektronik och nu finns prototyper på plats.

Det är inte PiezoMotors avsikt att etablera egen produktionskapacitet för denna motor. Inriktningen för kommersialiseringen ligger istället på partnerskap och licensiering. Dialog förs med flera aktörer på marknaden.

”Vi breddar vår verksamhet bortom våra befintliga plattformar Piezo LEGS, Piezo LINK och Piezo WAVE. Vi har expertisen och teknologin för att ta fram extremt små motorer med unika egenskaper. Vi kommer naturligtvis att fortsätta med egen produktion av våra övriga produktplattformar med industriella applikationer, men väljer att söka externa partners och licenssamarbeten för våra motorer utvecklade för konsumentprodukter. På detta område har en sådan affärsmodell förutsättningar att snabbare skapa värde för PiezoMotor”, säger Anders Kottenauer, VD.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release