PiezoMotor vinner uppföljningsorder från kinesisk kund inom halvledarindustrin

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har vunnit en uppföljningsorder från en kinesisk kund verksam inom halvledarindustrin.

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har vunnit en uppföljningsorder från en kinesisk kund verksam inom halvledarindustrin.
Ordervärdet uppgår till 1 MSEK och leverans sker under andra kvartalet 2021. Kunden tillverkar s.k. litografiutrustning och representerar bra potential för framtida försäljningstillväxt för PiezoMotor. Leveranserna ingår i bolagets fokusområde Precision.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD 

+46 (0)70-495 02 60 

anders.kottenauer@piezomotor.se 

 

Certified Adviser 

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se. 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2021 kl. 11:15 CEST.