PiezoMotors LINK-motorer tar nästa steg inom mobiltelefoninät

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Mikromotorer behövs för att göra framtidens mobiltelefoninät justerbara och PiezoMotors LINK-motorer representerar en möjlighet att uppnå högt ställda krav på bland annat miniatyrisering, precision och kostnadseffektivitet. Generell utvärdering av LINK-teknologin har under en tid pågått på R&D-nivå för ett flertal applikationer hos flera stora telekombolag. Nu inleds nästa fas inom ramen för ett av de pågående samarbetena. LINK-motorer anpassade för en specifik kundapplikation ska inom kort levereras för nästa utvecklingsfas. PiezoMotor kommer i detta arbete samarbeta med kundens produktorganisation.

Som tidigare meddelats genom pressmeddelanden bland annat 2018-11-22, 2018-12-28 och 2019-08-21, har PiezoMotors nya massvolymmotor LINK utvärderats av flera ledande tillverkare av olika typer av komponenter till mobiltelefoninät. Motoriserade och justerbara komponenter möjliggör nät som snabbt kan ställas om för olika frekvensband eller optimeras på andra sätt. Parallellt pågår PiezoMotors uppbyggnad av produktionskapacitet. En första beställning av produktionsutrustning för slutmontering av LINK gjordes i februari 2020.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

 

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.
PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 16:00 CEST.