PiezoMotors nya mikromotor uppfyller alla krav för globala patent

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har mottagit rapporter från Patent- och registreringsverket (PRV) där patentansökningar avseende bolagets nya mikromotor har utvärderats. Slutsatserna från rapporterna är bl.a. att ansökningarna uppfyller alla krav för att kunna beviljas och att uppfinningarna håller den nivå som krävs för att erhålla internationella patent.

Under 2017 ansökte PiezoMotor om globala patent för den nya mikromotor som utvecklas på uppdrag av ett av världens största och resursstarkaste teknikbolag och för vilken PiezoMotor utvärderar förutsättningarna för massvolymproduktion i egen regi eller i samarbete med ett globalt industribolag.

PRV har granskat bolagets patentansökningar och nu meddelat PiezoMotor att dessa uppfyller alla krav för att kunna beviljas i och med att inga andra patent berör uppfinningarnas innehåll, att uppfinningarna håller den nivå som krävs för internationellt patentskydd samt att uppfinningarna är industriellt applicerbara. PRV är en av få enheter i världen som utgör ”International Searching Authority” med rätt att utföra detta steg i patentprocessen.

Patentansökningarna har gjorts inom ramen för Patent Cooperation Treaty (PCT), vilket innebär att ansökningarna betraktas som varandes inlämnade samma dag i mer än 150 länder, inklusive USA och Europa samt strategiskt viktiga länder i Asien, däribland Kina, Japan och Sydkorea.

“Patenten sökta 2017 är viktiga kompletteringar till vårt tidigare immaterialrättsliga skydd. Ett bra patentskydd kring vår nya mikromotor är synnerligen betydelsefullt när vi går in i en fas av volymproduktionsuppbyggnad och kommersialisering inom t.ex. telekom och det är därför ett värdefullt besked PRV nu har givit oss. Samtidigt bevisar detta innovationskraften i PiezoMotor och att vi ligger i den absoluta framkanten när det gäller framtidens mikromotorteknologi”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl. 11:00 CEST.