PiezoMotors VD presenterar bolaget

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, presenterar på ProHearings i Stockholm.

 

Fredagen den 16 februari kl. 10:05 presenterar VD Johan Westermark PiezoMotor på ProHearings, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

 

Följ gärna presentationen på https://youtube.com/c/prohearingslive

Presentationen kommer att kunna ses i efterhand på: www.piezomotor.com/presentationer

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 09:05 CEST