Rättelser avseende pressmeddelande 2018-01-24

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) offentliggjorde den 24 januari 2018
genomförandet av en riktad nyemission och gör nu nedanstående rättelser avseende
tidigare kommunikation i ärendet.
Emissionen tecknades av Handelsbanken Svenska Microcapfond och av Swedbank Robur
Ny Teknik – inte Swedbank Robur Microcap.

Erik Penser Bank var emissionsinstitut – inte finansiell rådgivare – i samband
med nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-101 08 24

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E
-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa
och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör
motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin
egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor.
Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt
distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik,
halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie
handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 15:30 CEST.