Uppdatering mobilkamerasamarbetet

acuvi Von acuvi
unter


Uppdatering mobilkamerasamarbetet

Givet att första halvåret 2022 har passerat uppdaterar Acuvi marknaden kring hur samarbetet fortlöper.

I nära samarbete med ett asiatiskt bolag har Acuvi genom PiezoMotor-verksamheten utvecklat en helt ny typ av zoomlösning för kameraoptik i mobiltelefoner. Lösningen, som baseras på PiezoMotors unika PiezoWave®-teknologi, skulle presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners under första halvåret med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare. Mot denna bakgrund ges härmed följande uppdatering:

· I samarbete med PiezoMotors licenspartner har presentationer för såväl tillverkare av mobilkameramoduler som mobiltelefoner genomförts
· Vid presentationerna har PiezoMotor demonstrerat en lösning för utökad funktionalitet för optisk zoom baserad på PiezoWave®
· Presentationerna har kunnat påbörjas trots nedstängningar till följd av Covid-19 i Asien

VD Anders Kottenauer kommenterar:

”Presentationerna har gått bra och intresset för utökad optisk zoom i mobiltelefonkameror är fortsatt högt eftersom marknadens aktörer vill få in denna funktionalitet i framtidens mobilkameror. Nedstängningar i flera asiatiska marknader har begränsat våra möjligheter att genomföra fysiska demonstrationer, trots det har vi flera pågående dialoger och fortsätter samarbetet med vår licenspartner med målet att produktionssätta och kommersialisera.”

PiezoMotors asiatiska licenspartner är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för bland annat konsumentelektronik.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                                        

ir@acuvi.com

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande områden bygga en global aktör. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och licensiering

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2022 kl. 15:55.

Release