Decorative image for pressreleases

Acuvi erhåller uppföljningsorder om 13 miljoner kronor

acuvi

-

September 2, 2022

Acuvi erhåller uppföljningsorder om 13 miljoner kronor


Acuvi AB (publ) meddelar idag att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit en uppföljningsorder från en ledande medicinteknisk kund inom minimalinvasiv robotkirurgi till ett värde av 1,2 miljoner USD (drygt 13 miljoner kronor). Leverans och fakturering är planerad under andra kvartalet 2023.

”Det här är en långsiktig affärsrelation som nu fortlöper på ett positivt sätt. Robotkirurgi är ett spännande område där ett flertal medicintekniska företag har nya system under utveckling med nya lanseringar inplanerade. Acuvis teknologi och utvecklingsförmåga gör oss till en intressant partner och vi har flera kunder och projekt inom området”, säger Anders Kottenauer, vd för Acuvi.

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri, avancerad optik och konsumentelektronik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2022 kl. 07:55 CEST.

Release