Decorative image for pressreleases

Acuvi vinner order om 18 miljoner kronor

acuvi

-

March 23, 2023

Acuvi vinner order om 18 miljoner kronor

Acuvi AB meddelar idag att bolagets amerikanska dotterbolag TPA Motion har erhållit en order inom området ”Advanced Industrial” med ett sammanlagt ordervärde om cirka 1,75 miljoner USD motsvarande drygt 18 miljoner kronor.

Projektet sträcker sig över 36 månader och leveranser startar i juni 2023. Bedömningen är att cirka 30 procent av intäkterna kommer infalla under 2023.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2023.

Release