Decorative image for pressreleases

Tillväxt och positivt kassaflöde

acuvi

-

August 23, 2022

Tillväxt och positivt kassaflöde

• God försäljningsutveckling, 41 MSEK under kvartalet

• Pågående förhandlingar om större ramordrar

• 8,9 MSEK i vinst på EBITDA-nivå motsvarande en EBITDA-marginal på 22%

• Nästa fas i mobilkamerasamarbetet inledd
Koncernen andra kvartal 2022

· Nettoomsättningen uppgick till 41,2 MSEK (11,2)

· Bruttoresultatet uppgick till -28,3 MSEK (0,8)

· Justerat bruttoresultat* uppgick till 14,8 MSEK (4,1)

· Justerad EBITDA* uppgick till 1,8 MSEK (-6,1)

* Exklusive avskrivningar, orealiserade valutakurseffekter samt andra kostnader av tydlig engångskaraktär

Händelser under andra kvartalet

2022-05-02: Namnbyte till Acuvi klart

Acuvis verksamhet bedrivs idag i tre dotterbolag – PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion. Dessa tre bolagsnamn behålls då de utgör välkända varumärken på bolagens respektive marknader. Acuvis strategi är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande geografier eller marknadssegment bygga en global ledare inom lösningar för många applikationer med ökande krav på precision och miniatyrisering. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i koncernen levererar unika komponenter och system.

Händelser efter periodens utgång

2022-07-11: Acuvi uppdaterar kring mobilsamarbetet

I nära samarbete med ett asiatiskt bolag har Acuvi genom PiezoMotor-verksamheten utvecklat en helt ny typ av zoomlösning för kameraoptik i mobiltelefoner. Lösningen, som baseras på PiezoMotors unika PiezoWave®-teknologi, skulle presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners under första halvåret med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare. Mot denna bakgrund ges härmed följande uppdatering:

· I samarbete med PiezoMotors licenspartner har presentationer för såväl tillverkare av mobil- kameramoduler som mobiltelefoner genomförts
· Vid presentationerna har PiezoMotor demon- strerat en lösning för utökad funktionalitet för optisk zoom baserad på PiezoWave®
· Presentationerna har kunnat påbörjas trots nedstängningar till följd av Covid-19 i Asien

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på Acuvis hemsida: https://acuvi.com/investors/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                    

Olof Stranding, CFO

ir@acuvi.com

Certified Adviser

Redeye AB är certified adviser

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri, avancerad optik och konsumentelektronik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 08:35 CEST.

Jan-Jun