Default Image

Acuvi erhåller första ordern från Nikon

June 29, 2023

Acuvi erhåller första ordern från Nikon


I april 2023 meddelade Acuvis finska dotterbolag Sensapex att bolaget ingått ett samarbets- och distributionsavtal med Nikon US. Nikon har nu lagt en första order på en komplett mikroskoparbetsstation för cellmätning och bildbehandling. Arbetsstationen ska användas för produktlansering och kundpresentationer och stödjer redan pågående försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Nikon planerar även att under andra halvåret 2023 integrera Sensapex elektronikstyrning i sin mjukvara vilket kommer att stärka konkurrenskraften för det gemensamma erbjudandet.

“Samarbetet med Nikon US fortskrider enligt plan. Vi ser stor potential i att arbeta med en av de ledande aktörerna inom avancerade system för mikroskopi. Den uppskattade marknadsstorleken i USA för dessa system uppgår till cirka 30 MUSD årligen. Första kundorder från samarbetet förväntas under andra halvan av 2023”, säger Mikko Vähäsöyrinki, VP för Acuvis affärsområde Life Science Instrumentations.

.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2023

Release