Financial Calendar

2024-03-06

Bokslutskommuniké 2023

2024-04-23

Kvartalsrapport januari – mars 2024

2024-04-30

Sista dagen för publicering av årsredovisning

2024-05-22

Årsstämma

2024-08-13

Kvartalsrapport april – juni 2024

2024-10-22

Kvartalsrapport juli – september 2024

2025-02-25

Bokslutskommuniké 2024