Default Image

Acuvi inleder nästa fas i projekt inom handburen diagnostik och ingår avsiktsförklaring avseende högvolymproduktion

January 9, 2023

Acuvi inleder nästa fas i projekt inom handburen diagnostik och ingår avsiktsförklaring avseende högvolymproduktion

Under andra halvan av 2020 levererade Acuvis dotterbolag PiezoMotor de första motorprototyperna inom bolagets ULTRA-serie till en kund för integrering i en ny generation patientnära diagnostikapplikationer. Nästa omgång motorer ska nu levereras under första halvåret 2023. Kundens bedömning och avsikt är att förutsatt en framgångsrik implementering av ULTRA-motorerna i applikationen kommer förserieproduktion att inledas i första kvartalet 2024 och de två första årens behov uppgå till mellan 100 000 och 200 000 motorer för att vid fullskalig produktion nå 400 000 motorer per år.
Kunden, som är baserad i Storbritannien, omsatte rullande 12 månader per 30 september 2022 ca 330 MUSD och hade försäljning i mer än 100 länder. Etablerad årlig produktionskapacitet av engångsartiklar för testning (s.k. teststrips) uppgår till närmare 30 miljoner enheter och bolaget har en kommunicerad ambition att nå en försäljning om 1 miljard USD rullande 12 månader i fjärde kvartalet 2025.

”Det har varit en frustrerande lång väntan på att nästa utvecklingsfas ska inledas. Det är uppenbart att pandemiåren – då kundens försäljning växte explosionsartat – påverkade det här projektet, men nu har kunden dragit igång nästa steg i utvecklingen. Bedömd starttidpunkt för förserieproduktion och kundens uppskattade volymer gör att projektet kommer att vara en av våra högre prioriteringar under 2023. Vi ser en stor potential att integrera våra ULTRA-motorer även i andra diagnostikapplikationer”, säger Olof Stranding, tf VD på Acuvi.

Avsikten är att motorerna ska produceras i PiezoMotors anläggning i Uppsala. Intäktspotentialen för denna diagnostikapplikation bedöms till ca 50 MSEK per år för Acuvi.

Om ULTRA

ULTRA är Acuvis dotterbolag PiezoMotors mikromotorplattform för högvolymapplikationer. Teknologin flyttar gränsen för vad som idag är möjligt att uppnå avseende kombinationen miniatyrisering, hög precision, låg vikt, låg kostnad m.m. Idag består ULTRA av två produktgrupper – Wave och LINK. Wave-teknologin togs ursprungligen fram inom ramen för ett samarbete med Nokia och har tillverkats i tiotusentals enheter för olika applikationer, däribland avancerade, handburna värmekameror. LINK-teknologin utvecklades inom ramen för ett samarbete med ett av världens största teknik- och elektronikbolag och har framgångsrikt levererats till och utvärderats av flera kunder i olika branscher. PiezoMotor har investerat i produktionskapacitet med en årlig produktionskapacitet om 1,5 miljoner ULTRA-motorer med möjlighet att skala upp produktionsvolymen vid behov.

Utöver diagnostikområdet arbetar Acuvi aktivt med mikromotorplattformen ULTRA i projekt inom mobilnätsinfrastruktur (t.ex. justerbara antenner och mikrovågsfilter för 5G) och mobilkameraapplikationer (t.ex. optisk zoom och bildstabilisering). Även ytterligare applikationer utvärderas.

Vid frågor, vänligen kontakta:

                                 

Olof Stranding, tf VD

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2023 kl. 08:05 CEST.

Release