Default Image

Acuvi meddelar byte av Certified Adviser till Corpura Fondkommission

Acuvi meddelar byte av Certified Adviser till Corpura Fondkommission


Acuvi AB (’’Acuvi’’ eller “Bolaget”), meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med Corpura Fondkommission AB (“Corpura”) avseende tjänsten som Certified Adviser. Corpura tillträder som Certified Adviser den 29 juli 2023. Fram till dess kommer Redeye AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf VD
[email protected]
 

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023

Release