Default Image

Acuvi offentliggör preliminära resultat för andra kvartalet och första halvåret 2023

July 10, 2023

Acuvi offentliggör preliminära resultat för andra kvartalet och första halvåret 2023


Acuvis preliminära resultat för andra kvartalet och första halvåret 2023:

Januari till juni inklusive tilläggsfakturering för royalty (0,7 MEUR enligt separat kommunikation den 7 juni 2023):

· Nettoomsättningen uppgick till ca 100 MSEK (84,3), motsvarande en tillväxt med ca 19 procent
· EBITDA uppgick till ca 23 MSEK (1,6) eller motsvarande ca 23 procent (2)

Januari till juni exklusive tilläggsfakturering av royalty:

· Nettoomsättningen uppgick till ca 92 MSEK (84,3) motsvarande en tillväxt med ca 9 procent
· EBITDA uppgick till ca 15 MSEK (1,6) eller motsvarande ca 16 procent (2)

April till juni exklusive tilläggsfakturering av royalty:

· Nettoomsättningen uppgick till ca 49 MSEK (41,2) motsvarande en tillväxt med ca 20 procent
· EBITDA uppgick till ca 8 MSEK (-1,7) eller motsvarande ca 17 procent (-4)

Kassan per sista juni 2023 uppgick till cirka 20,0 MSEK exklusive licensinbetalningar om 4,9 MSEK uppgick kassan till 15,1 MSEK. Per sista mars 2023 uppgick kassan till 13,4 MSEK.

”Acuvis affärer utvecklas väl under årets första halvår och som ett resultat av försäljningstillväxten närmar sig lönsamheten den nivå vi ska ha i koncernen”, kommenterar Olof Stranding, VD Acuvi.

Acuvis fullständiga kvartalsrapport för årets andra kvartal publiceras den 29 augusti 2023.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juli 2023.

Release