Default Image

Ägarförändring i PiezoMotor

August 7, 2019

Ägarförändring i PiezoMotor

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar härmed att MICROMO Electronics, Inc., ägare av 2 287 168 aktier i PiezoMotor, motsvarande ca 15,8 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, har sålt samtliga sina PiezoMotor-aktier till Gaudium IVST, LLC, ett bolag baserat i USA som till 100 procent ägs och kontrolleras av Ping Faulhaber. 

”Genom Gaudium agerar jag långsiktig ägare i ett flertal bolag och PiezoMotor utgör ett av dem. Jag ser fram emot att vara en del av PiezoMotor – ett företag min framlidne make Fritz Faulhaber följde på nära håll och trodde mycket på”, säger Ping Faulhaber.
  

Vid frågor, vänligen kontakta:

Adam Dahlberg, styrelseordförande
adam.dahlberg@piezomotor.se

Certified Adviser 
FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor 
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Pressmeddelande (PDF)