Default Image

Delårsrapport juli – september 2022: Tillväxt och stärkt likviditet

November 10, 2022

Delårsrapport juli – september 2022: Tillväxt och stärkt likviditet

• Årets högsta försäljning för ett enskilt kvartal, 45 MSEK

• Stärkt likviditet, 15 MSEK vid kvartalets utgång

• EBITDA 24,3 MSEK under tredje kvartalet (-15,4)

• Justerat EBITDA under tredje kvartalet 3,3 MSEK (-15,4)
Koncernen tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 45,0 MSEK (10,5)

· Justerat bruttoresultat* uppgick till 14,0 MSEK (1,8)

· Justerad EBITDA* uppgick till 3,3 MSEK (-15,4)

* Exklusive avskrivningar, orealiserade valutakurseffekter samt kostnader av tydlig engångskaraktär

Händelser under tredje kvartalet

2022-07-11: Uppdatering mobilkamerasamarbetet

I nära samarbete med ett asiatiskt bolag har Acuvi genom PiezoMotor-verksamheten utvecklat en helt ny typ av zoomlösning för kameraoptik i mobiltelefoner. Lösningen, som baseras på PiezoMotors unika PiezoWave®-teknologi, skulle presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners under första halvåret med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare. Mot denna bakgrund ges härmed följande uppdatering:

· I samarbete med PiezoMotors licenspartner har presentationer för såväl tillverkare av mobilkameramoduler som mobiltelefoner genomförts
· Vid presentationerna har PiezoMotor demonstrerat en lösning för utökad funktionalitet för optisk zoom baserad på PiezoWave®
· Presentationerna har kunnat påbörjas trots nedstängningar till följd av Covid-19 i Asien

2022-09-02: Acuvi erhåller uppföljningsorder om 13 miljoner kronor

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit en uppföljningsorder från en

ledande medicinteknisk kund inom minimalinvasiv robotkirurgi till ett värde av 1,2 miljoner USD (drygt 13 miljoner kronor). Leverans och fakturering är planerad under andra kvartalet 2023.

2022-09-02: Acuvi vinner projekt om 10 miljoner kronor årligen

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit ordrar för två projekt till kunder inom området ”Advanced industrial” med ett sammanlagt ordervärde om cirka 900 000 USD årligen (cirka 10 miljoner kronor). För det ena projektet börjar produktionen i år och väntas fortgå till 2025 med årliga intäkter på cirka 400 000 USD (cirka 4,5 miljoner kronor). I år väntas Acuvi fakturera cirka 200 000 USD för detta projekt. För det andra projektet startar leveranserna under 2023 och väntas generera årliga intäkter om cirka 500 000 USD (cirka 5,5 miljoner kronor) under överskådlig framtid.

2022-09-27: Acuvi erhåller order om 6,3 miljoner kronor

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit en order om cirka 6,3 miljoner kronor (USD 565 000) till en återkommande kund för en högtemperaturlösning för produktionsutrustning. Ordern beräknas levereras i mitten av 2023.

Händelser efter tredje kvartalets utgång

2022-11-09: Acuvi erhåller order på cirka 20 miljoner kronor

Acuvi AB:s dotterbolag PiezoMotor AB har erhållit en ramorder om cirka 20 miljoner kronor (1,83 MEUR) från en kund inom halvledarindustrin. Kunden är en ledande leverantör av litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledare. Ordern är en ramorder med avrop över maximalt tre år. Den första leveransen har ett ordervärde på cirka 7 miljoner kronor med planerad leverans under Q4 2022. 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på Acuvis hemsida: https://acuvi.com/investors/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                    

Olof Stranding, CFO

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:35 CEST.

Jan-Sep