Default Image

Kommuniké från extra bolagstämma 2019 i PiezoMotor Uppsala AB (PUBL)

August 29, 2019

Kommuniké från extra bolagstämma 2019 i PiezoMotor Uppsala AB (PUBL)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

28 augusti 2019

Vid extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) som hölls den 28 augusti 2019 kl. 15:00 i Uppsala, beslutades:

att entlediga Dodd Disler som styrelseledamot och att utse Ping Faulhaber till ny styrelseledamot i bolaget intill nästa årsstämma avhållits. Styrelsen består härefter av Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter, Ping Faulhaber och Joakim Stenberg.

Beslutet fattades av stämman med erforderlig majoritet.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70 495 02 60

[email protected]

eller

Olof Stranding, CFO

+46 (0)18-489 5150

[email protected]

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 18:35].

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]