Default Image

PiezoMotor AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 25 oktober 2021

PiezoMotor AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 25 oktober 2021


PiezoMotor har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet. Nytt datum för publicering är måndagen den 25 oktober 2021 kl 17:33. Tidigare aviserad tidpunkt var tisdagen den 26 oktober 2021.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                         Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                              + 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]                      [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 17:31 CEST.

Release