Default Image

PiezoMotor delårsrapport januari – mars 2018

April 24, 2018

PiezoMotor delårsrapport januari – mars 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018.

 

 • Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 5,9 MSEK (4,6).
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2,9 MSEK (-4,2).
 • Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till -3,0 MSEK (-4,3).
 • Resultatet per aktie för årets första kvartal uppgick till -0,22 SEK (-0,35).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 59,4 MSEK (20,8) eller 4,27 SEK per aktie (1,72).
 • Soliditeten uppgick på balansdagen till 81 procent (63).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för första kvartalet till -2,8 MSEK (-3,3).
 • Per den 31 mars 2018 uppgick bolagets likvida medel till 51,9 MSEK (9,1).

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget genomförde en riktad nyemission på totalt ca 53 MSEK till Handelsbanken Svenska Microcapfond och Swedbank Robur Ny Teknik.
 • Bolaget inledde samarbeten med tre globala telekombolag som syftar till integrering av piezobaserade mikromotorer i utrustning för mobilnät.
 • Bolaget offentliggjorde flertalet ordrar avseende Piezo LEGS®-motorer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har offentliggjort en order från en kinesisk kund inom halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till ca 1 MSEK och leverans ska ske under andra kvartalet 2018.

 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Johan Westermark, VD                                         Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                              +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                        [email protected]

 

 

 

 

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]