Default Image

PiezoMotor delårsrapport januari till september 2017

November 15, 2017

PiezoMotor delårsrapport januari till september 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

15 november, 2017

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2017.

Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 20,7 MSEK (10,7) och för tredje kvartalet till 3,4 MSEK (3,6). Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -10,8 MSEK (-17,2) och för tredje kvartalet till -4,3 MSEK (-5,6). Per den 30 september 2017 uppgick bolagets likvida medel till 11,2 MSEK.

PiezoMotor driver ett stort antal kundprojekt främst i USA, Europa, Kina och Japan. Under de senaste åren har bolaget byggt upp en kundportfölj bestående av ett hundratal betalande kunder varav flera är stora globala företag. Vissa kunder köper motorer i serie och integrerar dem i fullt kommersiella produkter, medan andra utvärderar teknologin för sina kommande produktgenerationer.

PiezoMotor ger inga försäljningsprognoser, men anser att det är angeläget att i detta sammanhang tydliggöra att i ett scenario där den nuvarande kundportföljen skulle nå serieleveranser fullt ut omsätter PiezoMotor i storleksordningen 500 MSEK per år med en Täckningsgrad 1 (försäljningsvärde minus direkt material) på omkring 70 procent.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                       Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                            +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                         [email protected]

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:50 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]