Default Image

PiezoMotor etablerar produktionskapaciteten för Piezo LINK

October 22, 2020

PiezoMotor etablerar produktionskapaciteten för Piezo LINK

PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar idag att kravspecifikationen för den första monteringscellen för Piezo LINK har uppnåtts och att styrelsen har godkänt den offert som lämnats av leverantören. Utrustningen kommer därmed levereras till PiezoMotors produktionsanläggning i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats, bland annat i pressmeddelande den 11 februari 2020.

PiezoMotor utvecklar mikromotorn Piezo LINK för högvolymapplikationer. Motorn ingår i bolagets fokusområde COMPACT DRIVES och bolagets styrelse har beslutat etablera egen tillverkning i Uppsala där Piezo LINK ska slutmonteras i en högautomatiserad produktionslina.

Tidigare i år beställdes de första produktionsutrustningsenheterna för Piezo LINK. Idag meddelar bolaget att kravspecifikationen för den första monteringscellen för Piezo LINK har uppnåtts. Bolaget har mottagit en offert från leverantören och styrelsen har godkänt denna offert.

På PiezoMotors hemsida har publicerats en film som visar monteringscellen vid testkörning hos leverantören.

Monteringscellen har en årlig kapacitet på mer än en miljon Piezo LINK-motorer per år.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release