Default Image

PiezoMotor fördjupar samarbete med kinesisk partner inom halvledarindustrin

June 14, 2018

PiezoMotor fördjupar samarbete med kinesisk partner inom halvledarindustrin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget idag har undertecknat ett avtal kring fortsättning av det samarbete som tidigare har inletts med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin.

Tidigare har PiezoMotor genomfört en förstudie där möjligheterna att integrera Piezo LEGS®-motorer i avance­rade system i litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledarkomponenter har utvärderats. Parterna har nu fastställt villkoren för en fortsättning av detta projekt. För den kommande fasen i samarbetet ersätts PiezoMotor med ca 1,4 MSEK och bedömningen är att projektet – vid ett full genomförande – kommer att generera ytterligare 3-5 MSEK i intäkter till PiezoMotor under 2018.

“Ersättningen till PiezoMotor vid ett fullt projekt bedöms uppgå till uppemot 10 MSEK, men det stora värdet ligger naturligtvis inte i projektersättningen, utan i framtida leveranser av Piezo LEGS®-motorer. Vi har tidigare levererat motorer för cirka 1 MSEK till denna kund och jag ser goda förutsättningar för vår försäljning att växa rejält i takt med att samarbetet fortskrider. Kunden är en mycket viktig aktör på marknaden för produktionsutrustning till halvledarindustrin och är som referenskund en viktig dörröppnare för PiezoMotor också för andra affärsmöjligheter – inte minst i Kina”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]