Default Image

PiezoMotor genomför prototypleverans till telekombolag som även bekräftar syn på uppskalningsbehov

November 20, 2018

PiezoMotor genomför prototypleverans till telekombolag som även bekräftar syn på uppskalningsbehov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört en första prototypleverans till ett av de telekombolag som bolaget bedriver samarbete med kring utveckling av komponenter till framtidens mobiltelefoninät. I samband med leveransen har kunden även bekräftat sin syn på hur deras volymbehov – förutsatt köpbeslut – kommer att utvecklas de kommande åren.

Den 13 februari 2018 offentliggjorde PiezoMotor ett samarbete med en världsledande leverantör av komponenter till mobiltelefoninät. Nu meddelar PiezoMotor att detta samarbete går in i vad som bör betraktas som en andra samarbetsfas där motorernas prestanda ska bekräftas inom ramen för ett testprogram vid en av partnerbolagets europeiska anläggningar och där motorer också byggs in i en applikation för demonstration vid kundens huvudkontor före årsskiftet.

PiezoMotor har inte mottagit några garantier för framtida köp av motorer, men i samband med prototypleveransen har kunden bekräftat att en volymuppskalning – givet att teknologin klarar tekniska och kostnadsmässiga krav – bedöms gå från tusentals motorer 2019 och hundratusentals motorer under 2021 till en miljon motorer eller mer årligen från och med 2022.

”Prototypleveransen och aktiviteterna som följer med densamma tar oss till nästa steg i denna kundrelation. Vi känner entusiasm inför de goda resultaten av vårt utvecklingsarbete och konstaterar att det framtida volymbehov kunden indikerar linjerar väl med vår pågående planering för att etablera leveranskapacitet”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018 kl. 09:15 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]