Default Image

PiezoMotor har fått första betalningen från Physik Instrumente

June 12, 2017

PiezoMotor har fått första betalningen från Physik Instrumente

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”) har mottagit första betalningen om ca 1,1 MEUR i enlighet med det patent- och samarbetsavtal som den 30 april 2017 ingicks med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”).

Denna första betalning avser Down Payment, licensavgifter avseende vissa av PiezoMotors patent för perioden april till juni 2017 samt utvecklingsinsatser för perioden april till september 2017.

“Betalningen är den slutliga bekräftelsen på att vårt samarbete med PI har startat och arbetet med att integrera våra Piezo LEGS®-motorer i PI:s system har också dragits igång. PI har redan lagt en order på ett mindre antal motorer i olika varianter. Som en följd av licensieringsaffären stärker vi också vår likviditet och jag bedömer att våra möjligheter att nå kassaflödesneutralitet utan fler kapitaliseringar härmed ökar ytterligare”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 11:00 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]