Default Image

PiezoMotor har genomfört första motorleveransen inom ramen för sitt stora utvecklingsprojekt

October 22, 2018

PiezoMotor har genomfört första motorleveransen inom ramen för sitt stora utvecklingsprojekt

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört den första leveransen av motorer inom ramen för det stora utvecklingsprojekt som offentliggjordes i november 2017. Motorleveransen utgör en av de huvudsakliga målsättningarna för samarbetets andra fas.

Under 2018 har PiezoMotor bedrivit intensivt utvecklingsarbete inom ramen för ett samarbete med ett av världens största och resursstarkaste teknikbolag som syftar till att utveckla och produktionssätta ett nytt mikromotorkoncept för massvolym. Nyligen bekräftade patentmyndigheterna teknologins patenterbarhet och nu meddelar PiezoMotor att den första leveransen av motorer till samarbetspartnern har skett. Motorerna har efter leverans integrerats i den aktuella applikationen och har rapporterats uppvisa väldigt goda tekniska prestanda.

Nästa steg i samarbetets andra fas innefattar leverans av ytterligare motorer och en ny mjukvaruversion. Detta beräknas ske under november månad och markerar då slutet på utvecklingsarbetets andra fas.

”Vi har tidigare konstaterat att den nya mikromotorn är helt unik och nu vet vi också att den levererar extrema prestanda. Att vi har nått hit är viktigt för vår samarbetspartner och utvecklingen av dennes applikation, men för PiezoMotor är det inte minst ett viktigt steg för vårt parallella arbete med att produktionssätta motorn och integrera den i andra stora och krävande applikationer såsom exempelvis utrustning för framtidens mobiltelefoninät”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]