Default Image

PiezoMotor i samarbete med globalt telekombolag

PiezoMotor i samarbete med globalt telekombolag

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har inlett ett samarbete med ett globalt telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Samarbetets första fas beräknas pågå under första halvåret 2018 och innefattar grundläggande analys och teknisk anpassning av motorteknologin till den aktuella applikationen.

PiezoMotor förväntar sig inga intäkter under samarbetets första fas, men har redan inlett initiala diskussioner med en stor potentiell produktionspartner i Asien. Vid en framtida fullskalig produktionssättning av applikationen bedöms årsbehovet uppgå till flera miljoner motorer och ett samarbete på produktionssidan bedöms därmed som mer sannolikt än egen produktionsuppbyggnad.

Projektet kommer i kölvattnet av det massvolymsamarbete PiezoMotor offentliggjorde den 20 november 2017. Ett liknande mikromotorkoncept som i det fallet kommer att användas även här. Motorn är extremt liten – ryms på en fingertopp – och är designad för att kostnadseffektivt kunna produceras i miljontals.

“Vårt tidigare offentliggjorda samarbete med ett av världens resursstarkaste teknik- och elektronikbolag har lett oss fram till ytterligare affärsmöjligheter. Nu inleder vi ett samarbete med ett världsledande telekombolag för motorisering av deras volymprodukter och jag befinner mig just nu i Asien för att bland annat diskutera möjliga samarbeten kring produktionsuppbyggnad och etablering av viktiga kommande underleverantörsrelationer. Parallellt pågår ett arbete att driva fram fler möjligheter för vår massvolymteknologi”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor 

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 14:45 CEST.